Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

Anmäl dig här

Alla kurser inom miljö och hållbarhet

Här är listan med alla aktuella hållbarhetsutbildningar inom kommunikation, strategi och lagstiftning.


Filtrera på ämnesområde:

EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav

11 januari 2022Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

11 januari 2022Klimat & energi

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

12-13 januari 2022Hållbarhetsredovisning

Masterclass hållbarhetskommunikation

13 januari 2022Kommunikation

Disclosureförordningen, taxonomin och nya rådgivningskrav för fond- och kapitalförvaltare

13 januari 2022Ekonomi & finans

Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3

18 januari 2022Klimat & energi

MKB enligt nya kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

18 januari 2022Miljölagstiftning

Att lyfta socialt utsatta bostadsområden – metoder och tillvägagångssätt

19 januari 2022Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Klimatdeklarera byggnader enligt nya lagen med Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

20 januari 2022Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

25-26 januari 2022Strategi

ESG-analys och strategi – att förstå, hantera och integrera ESG

25 januari 2022Ekonomi & finans

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

25-26 januari 2022Strategi

Human rights due diligence – identifiera, hantera och redovisa MR-risker enligt kommande EU-lag

26 januari 2022Social hållbarhet

Science Based Targets – så sätter du vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi

26 januari 2022Klimat & energi

Att mäta och redovisa ert bidrag till Globala målen – så lyckas du

27 januari 2022Hållbarhetsredovisning

EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav

1 februari 2022Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut

2 februari 2022Stadsutveckling & samhällsbyggnad, Strategi

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

2-3 februari 2022Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

2 februari 2022Ekonomi & finans, Klimat & energi

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

2 februari 2022Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Masterclass hållbarhetskommunikation

3 februari 2022Kommunikation

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

3 februari 2022Klimat & energi

Målgrupper och personas – drivkrafter för olika målgrupper att välja hållbart

8 februari 2022Kommunikation

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

8-9 februari 2022Strategi

Globala målen för bygg och fastighet – hållbarhetsarbete i linje med Agenda 2030

8 februari 2022Stadsutveckling & samhällsbyggnad, Strategi

Artskydd – artskyddsförordningen och Natura 2000-bestämmelserna i praktiken

8 februari 2022Miljölagstiftning

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

8 februari 2022Klimat & energi

Diplomerad strateg – social hållbarhet

9-10 februari 2022Social hållbarhet, Strategi

Platssamverkan i praktiken – så ökar du tryggheten i socialt utsatta områden

9 februari 2022Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

8-9 mars 2022Hållbarhetsredovisning

Diplomerad hållbarhetschef

8-9 mars 2022Strategi

EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav

9 mars 2022Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

9 mars 2022Klimat & energi

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

9 mars 2022Klimat & energi

Klimatdeklarera byggnader enligt nya lagen med Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

10 mars 2022Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Att lyfta socialt utsatta bostadsområden – metoder och tillvägagångssätt

10 mars 2022Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Så blir du klimatneutral – strategi, metoder och verktyg för att nå nettonollutsläpp

10 mars 2022Hållbarhetsredovisning, Klimat & energi

Globala målen för näringsliv – strategi och styrning i linje med Agenda 2030

10 mars 2022Strategi

Mäta och värdera social hållbarhet

15 mars 2022Social hållbarhet

Disclosureförordningen, taxonomin och nya rådgivningskrav för fond- och kapitalförvaltare

15 mars 2022Ekonomi & finans

Nudging för hållbara val – så gör du det lätt att göra rätt

15 mars 2022Kommunikation, Strategi

Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan

16 mars 2022Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

16 mars 2022Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Hållbarhet för ekonomer och beslutsfattare – så påverkar hållbarhet affären och lönsamheten

16 mars 2022Ekonomi & finans

Masterclass hållbarhetskommunikation

17 mars 2022Kommunikation

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

22 mars 2022Ekonomi & finans

Grundläggande miljöjuridik i teori och praktik

23 mars 2022Miljölagstiftning

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

23-24 mars 2022Strategi

Hållbarhet för bygg- och fastighetsbolag – prioritera åtgärder, följa upp och kommunicera

23 mars 2022Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Förorenade områden – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

24 mars 2022Miljölagstiftning

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

29-30 mars 2022Hållbarhetsredovisning

EU Taxonomy – how to report according to the new law and investors’ requirements

30 mars 2022Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

30 mars 2022Ekonomi & finans

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

31 mars 2022Kemi

Att samla in och sammanställa hållbarhetsdata – metoder och verktyg

5 april 2022Hållbarhetsredovisning, Klimat & energi

Riskbedömning av kemikalier

6 april 2022Kemi

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

6 april 2022Miljölagstiftning

Klimatanpassa markbyggandet – hantera och förebygg risker för ras, skred och erosion

7 april 2022Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Att lyfta socialt utsatta bostadsområden – metoder och tillvägagångssätt

26 april 2022Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Science Based Targets – så sätter du vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi

26 april 2022Klimat & energi

Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut

3 maj 2022Stadsutveckling & samhällsbyggnad, Strategi

Human rights due diligence – identifiera, hantera och redovisa MR-risker enligt kommande EU-lag

4 maj 2022Social hållbarhet

ESG-analys och strategi – att förstå, hantera och integrera ESG

4 maj 2022Ekonomi & finans

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

11-12 maj 2022Hållbarhetsredovisning

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

11-12 maj 2022Strategi

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

18-19 maj 2022Strategi