Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Science Based Targets – så sätter du vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi

Anmäl dig här

Alla kurser inom miljö och hållbarhet

Här är listan med alla aktuella hållbarhetsutbildningar inom kommunikation, strategi och lagstiftning.


Filtrera på ämnesområde:

EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav

FULLBOKAT

31 augusti 2021Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav

FULLBOKAT

1 september 2021Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

1-2 september 2021Strategi

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

1 september 2021Kemi

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

Få platser kvar

1 september 2021Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Masterclass hållbarhetskommunikation

Få platser kvar

2 september 2021Kommunikation

Hållbarhet för ekonomer och beslutsfattare – så påverkar hållbarhet affären och lönsamheten

2 september 2021Ekonomi & finans

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

2 september 2021Ekonomi & finans, Klimat & energi

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

7 september 2021Klimat & energi

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

7 september 2021Klimat & energi

Globala målen och Agenda 2030 för kommuner, regioner och myndigheter

8 september 2021Strategi

Diplomerad strateg – social hållbarhet

8-9 september 2021Social hållbarhet, Strategi

Masterclass hållbarhetskommunikation

9 september 2021Kommunikation

Riskbedömning av kemikalier

9 september 2021Kemi

MKB enligt nya kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

9 september 2021Miljölagstiftning

Så förebygger och hanterar du svartarbete, illegal arbetskraft, korruption och penningtvätt

9 september 2021Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

14-15 september 2021Strategi

Mångfald och inkludering – strategi och metoder för att lyckas

14 september 2021Social hållbarhet

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

15-16 september 2021Hållbarhetsredovisning

Klimatdeklarera byggnader enligt nya lagen med Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

15 september 2021Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

15-16 september 2021Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Globala målen och Agenda 2030 för näringslivet

15 september 2021Strategi

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

16 september 2021Klimat & energi

Att mäta och redovisa ert bidrag till Globala målen – så lyckas du

21 september 2021Hållbarhetsredovisning

Förorenade områden – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

21 september 2021Miljölagstiftning

Biologisk mångfald för företag – analysera påverkan, bedöma risker och rapportera

21 september 2021Hållbarhetsredovisning, Strategi

Diplomerad hållbarhetschef

FULLBOKAT

22-23 september 2021Strategi

EU Taxonomy – how to report according to the new law and investors’ requirements

22 september 2021Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

23 september 2021Miljölagstiftning

EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav

28 september 2021Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Att samla in och sammanställa hållbarhetsdata – metoder och verktyg

28 september 2021Hållbarhetsredovisning, Klimat & energi

Human rights due diligence – identifiera, hantera och redovisa MR-risker enligt kommande EU-lag

29 september 2021Social hållbarhet

Masterclass hållbarhetskommunikation

30 september 2021Kommunikation

Att lyfta socialt utsatta bostadsområden – metoder och tillvägagångssätt

30 september 2021Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

30 september 2021Ekonomi & finans

Globala målen för bygg och fastighet – hållbarhetsarbete i linje med Agenda 2030

30 september 2021Stadsutveckling & samhällsbyggnad, Strategi

Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3

5 oktober 2021Klimat & energi

Redovisa och hantera klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter enligt TCFD

5 oktober 2021Ekonomi & finans, Klimat & energi

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

5-6 oktober 2021Strategi

Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan

6 oktober 2021Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Hållbarhet för bygg- och fastighetsbolag – prioritera åtgärder, följa upp och kommunicera

6 oktober 2021Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Leverantörsgranskning på plats

6 oktober 2021Social hållbarhet

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

6 oktober 2021Klimat & energi

ESG-analys och strategi – att förstå, hantera och integrera ESG

6 oktober 2021Ekonomi & finans

Så blir du klimatneutral – strategi, metoder och verktyg för att nå nettonollutsläpp

7 oktober 2021Hållbarhetsredovisning, Klimat & energi

Målgrupper och personas – drivkrafter för olika målgrupper att välja hållbart

7 oktober 2021Kommunikation

Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet

7 oktober 2021Ekonomi & finans

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

12-13 oktober 2021Hållbarhetsredovisning

Science Based Targets – så sätter du vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi

12 oktober 2021Klimat & energi

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

13-14 oktober 2021Strategi

Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut

13 oktober 2021Stadsutveckling & samhällsbyggnad, Strategi

Väsentlighetsanalys och intressentdialog – identifiera och prioritera era viktigaste hållbarhetsfrågor

13 oktober 2021Hållbarhetsredovisning, Strategi

Platssamverkan i praktiken – så ökar du tryggheten i socialt utsatta områden

13 oktober 2021Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Diplomerad hållbarhetschef

19-20 oktober 2021Strategi

EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav

19 oktober 2021Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Förorenade områden – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

19 oktober 2021Miljölagstiftning

Hållbar plaststrategi – utfasning, återvinning och rätt plast på rätt plats

19 oktober 2021Kemi, Strategi

Solenergi – så blir solpaneler på era fastigheter en lysande affär

20 oktober 2021Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Ekologisk kompensation i miljöprövning och samhällsplanering

20 oktober 2021Miljölagstiftning, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Mäta och värdera social hållbarhet

21 oktober 2021Social hållbarhet

Sustainable Finance – så klarar du EU:s nya lagkrav på hållbara finanser

26 oktober 2021Ekonomi & finans

Att lyfta socialt utsatta bostadsområden – metoder och tillvägagångssätt

28 oktober 2021Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

9 november 2021Klimat & energi

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

9-10 november 2021Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Solelparker i Sverige – från teknik och lokalisering till lönsam affärsmodell

10 november 2021Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Masterclass hållbarhetskommunikation

11 november 2021Kommunikation

Klimatdeklarera byggnader enligt nya lagen med Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

16 november 2021Klimat & energi, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

17-18 november 2021Strategi

Så förebygger och hanterar du svartarbete, illegal arbetskraft, korruption och penningtvätt

18 november 2021Social hållbarhet, Stadsutveckling & samhällsbyggnad

Certifierad utbildning i GRI Standards hållbarhetsredovisning

23-24 november 2021Hållbarhetsredovisning

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

23 november 2021Klimat & energi

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

24-25 november 2021Strategi

Diplomerad hållbarhetschef

7-8 december 2021Strategi