Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lag och rätt

Nya EU-regler (vecka 47)

Publicerad: 29 november 2021, 10:47

Nya EU-regler om miljö och hållbarhet.

Foto: Wikimedia Commons

Nya regler om miljö och hållbarhet från EU vecka 47.


Jordbruk och livsmedel

Förordning 2021/2061 Rådets förordning (EU) 2021/2061 av den 11 november 2021 om fördelning av de fiskemöjligheter som fastställs i genomförandeprotokollet till partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Islamiska republiken Mauretanien (2021–2026).

Kemikalier

Förordning 2021/2029 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2029 av den 19 november 2021 om godkännande för utsläppande på marknaden av 3-fukosyllaktos (3-FL) som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470.

Förordning 2021/2030 Kommissionens förordning (EU) 2021/2030 av den 19 november 2021 om ändring av bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) vad gäller N,N-dimetylformamid.

Förordning 2021/2045 Kommissionens förordning (EU) 2021/2045 av den 23 november 2021 om ändring av bilaga XIV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (Text av betydelse för EES).

Förordning 2021/2049 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2049 av den 24 november 2021 om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet cypermetrin som ett kandidatämne för substitution i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011.

Förordning 2021/2068 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2068 av den 25 november 2021 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena benfluralin, dimoxistrobin, fluazinam, flutolanil, mekoprop-P, mepikvat, metiram, oxamyl och pyraklostrobin (Text av betydelse för EES).

Miljöledning

Beslut Kommissionens beslut (EU) 2021/2053 av den 8 november 2021 om det sektorspecifika referensdokumentet för bästa miljöledningspraxis, indikatorer för miljöprestanda samt riktmärken för resultat i världsklass för sektorn för tillverkning av metallvaror i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 (Text av betydelse för EES).

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.