Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbarhetsarbete

33 under 33: De formar framtidens hållbarhetsarbete

33 under 33: De formar framtidens hållbarhetsarbete

Tillsammans med våra läsare har Aktuell Hållbarhet listat några av Sveriges mest intressanta hållbarhetstalanger, unga personer som redan gjort sig ett namn och som vi är säkra på att vi kommer att få se mer av i framtiden. I listan hittar du idealister, aktivister, jurister, kommunikatörer, ingenjörer, entreprenörer – och mycket annat. Alla är 33 år eller yngre.

Publicerad: 1 december 2021, 10:27

Ämnen i artikeln:

HållbarhetskommunikationGlobala hållbarhetsmålen

 

Ann Nerlund

Ann Nerlund, 31, 

Miljöpedagog på det kommunala avfallsbolaget Sysav

Med föreläsningar, workshoppar och podden ”Avfallet – en riktigt sopig podd”, som hon startat med kollegan Rustan Nilsson, vill hon inspirera till ett mer miljövänligt beteende och få människor att förstå kopplingen mellan konsumtion och sopor.

Hur ska vi råda bot på avfallsproblemen?

– Det finns inget enkelt svar, men en faktor är vår överkonsumtion. Ofta tror vi att det räcker med att källsortera och återvinna, men vi måste minska vårt avfall. Mycket av det som slängs är helt oanvänt. Det har gått åt naturresurser, energi, vatten och transporter för att få fram de produkter som vi i dag knappt använder. Hela 80 procent av alla utsläpp av farliga kemikalier kopplade till svensk konsumtion, sker i andra länder. Vi behöver bli bättre på att reparera, dela, låna och ta hand om det vi har. På så sätt minskar vi både vårt avfall och vår klimat- och miljöpåverkan.

Berätta om podden.

– Vi hade länge haft tankar på att starta en podd, men hade inte riktigt haft tiden till det. När pandemin gjorde att våra föreläsningar och studiebesök ställdes in fick vi plötsligt plats i schemat. Vi tyckte att det saknades en podd som på ett lättsamt sätt tar upp svåra och krångliga miljö- och avfallsfrågor. Nu har den funnits i snart ett år.

Anna Ljungström

Anna Ljungström, 26, 

Skribent, kommunikatör och opinionsbildare

Sedan tre år tillbaka redaktör för Supermiljöbloggen, vars miljö- och klimatbevakning når hundratusentals läsare om året. Hon är även verksam som ledarskribent och frilansar med hållbarhetskommunikation i eget företag. En viktig drivkraft är att få fler medier att stärka sin miljö- och klimatrapportering.

Elin Bergström

Elin Bergström, 27, 

Hållbarhetsansvarig på Sparbanksstiftelsen Finn

Elin Bergström kategoriserar de projekt Sparbanksstiftelserna beviljar bidrag till för regionens utveckling under något av Agenda 2030:s 169 delmål. Har tillsammans med Sparbanksstiftelserna kunnat visa att projekten gör skillnad. Vill hjälpa alla små projekt att bli en del av en stor lösning för en hållbar framtid.

– Det finns en gräsrotsnivå i det ideella föreningslivet som får väldigt lite stöd i vad de egentligen gör för Agenda 2030. Hållbarhetsmålen är så globala och övergripande att många föreningar inte vet eller tror att de verkligen bidrar till en hållbar framtid. Men det gör de.

Elin Hedlén

Elin Hedlén, 31, 

Hållbarehtssamordnare på Tyréns

Elin Hedlén är civilingenjör i miljö- och vattenteknik. Hon jobbar främst som hållbarhetssamordnare i stora infrastrukturprojekt, men arbetar även med hållbara hus samt i ett FOI-projekt på Tyrén för att visualisera hållbarhet i projekt. Genom sitt arbete med nya tunnelbanan har hon varit nominerade som årets person i hållbart byggande i två år.

– Ju roligare någonting är, desto lättare tenderar det att kännas. Därför försöker jag alltid tänka ut olika tillvägagångssätt för att få med mig hela projektgruppen och även andra, bland annat genom gamification.

Ellinor Axelsson

Ellinor Axelsson, 24 år, 

Student på Chalmers entreprenörsskola

Ellinor Axelsson är fortfarande student men är samtidigt också redan medgrundare till ett hållbart produktbolag och konsult på OKQ8, där hon tillsammans med den svenska hållbarhetschefen Mariana Edge för första gången tar fram hållbara inköpskrav för produkterna. Hon är talarcoach i TEDx Göteborg där hon bland annat coachar ett tal om greenwashing. Fokus just nu är är att starta ett bolag inom hållbara transporter.

Emanuel Andersson

Emanuel Andersson, 30, 

Investment Manager på Almi Invest Green Tech

Emanuel Andersson är investeringsansvarig för fonden Almi Invest Green Tech som investerar i startupföretag med signifikativt positiv påverkan på klimatet. Där träffar han många entreprenörer som arbetar för klimatet, ställer upp i juryer och sitter i flera styrelser för impactbolag.

– Oavsett timing och match försöker jag ge dem allt jag bara kan för att de ska lyckas med sin resa. Det är det fina med att ha ett gemensamt mål.

Investerar ni både i green- och cleantech?

– Vi struntar egentligen i vilket tech det handlar om utan letar efter det som har signifikant påverkan – allt från energi och transport till mjukvara och mat.

Hur vaknade ditt intresse för detta?

– Bra fråga! Jag var en av de där ungarna som satt i föräldrarnas källare och lärde mig hur datorer fungerar med en osläckbar törst och pipande modem. Projekt med vänner blev till projekt med kunder och till sist hamnade jag i världen med techstartups. Intresset för klimat och djur har jag sedan barnsben genom min familj. En dag var liksom alla pusselbitarna där: tekniken, startupföretag, klimatet. Då var det dags att göra skillnad.

Vilket är ditt bästa råd till entreprenörer som vill pitcha?

– Övertyga mig, och ge mig verktyg att övertyga andra. Investeringar är inte en one-person-show.

Emilia Stridsberg

Emilia Stridsberg, 29, 

Hållbarhetsspecialist på Riksbyggen

Emilia Stridsberg arbetar övergripande med Riksbyggens utvecklings- och strategiska hållbarhetsarbete samt stöttar organisationen i hållbarhetsfrågor, i förvaltningen, nyproduktion och ombyggnadsverksamhet. Specialområden är cirkulär ekonomi och resurseffektivitet, klimatanpassning- och klimatberäkningar av fastigheter.

– För mig handlar hållbarhet om att se helheten. Det kan handla om att säkerställa att vi som samhällsaktör inte tar värdefull mark i anspråk som påverkar våra ekosystem negativt. Det handlar också om ett socialt ansvar att vara med och bidra positivt inom de områden vi verkar. Eller att vara med och bidra inom forskningsprojekt som undersöker hur byggbranschen kan bli mer cirkulär och resurseffektiv.

Emma Modéer Wiking

Emma Modéer Wiking, 31, 

Chef för internationellt hållbart företagande på Business Sweden

Med fokus på att sprida svenska företags hållbarhetslösningar var Emma Modéer Wiking en av det svenska näringslivets starka dragkrafter under klimattoppmötet Cop 26. På plats i Glasgow var hon med och spred budskapet om att företagen vill se ett globalt pris på kodioxid, vikten av att få klar artikel 6 i Parisavtalet och att fossila subventioner måste fasas ut.

Emma Rehnberg Jensen

Emma Rehnberg Jensen, 26, 

Vice vd på Husstainability

Emma Rehnberg Jensen är miljövetare. Eftersom utbildningen, som hon blev klar med i somras, inte innehöll någon praktik tog hon saken i egna händer och gjorde två praktiker vid sidan av plugget: en Sidafinansierad utlandspraktik med Framtidsjorden, som dock avbröts på grund av pandemin, och en sommarpraktik på den gröna och liberala tankesmedjan Fores. På Fores var Emma Rehnberg Jensen med och skrev utkastet till det som senare publicerades som en liten bok om planerat åldrande. Där träffade hon även sin nuvarande chef Erik Huss och företaget Husstainability där hon redan växlat upp till vice vd.

Deniz Butros

Deniz Butros, 30, 

Vd på Transformity och policyansvarig på Hagainitiativet

Deniz Butros är vd för miljökonsultbolaget Transformity samt policy- och kommunikationsansvarig på Hagainitiativet. Hon har även varit politisk sakkunnig i EU-parlamentet och arbetar i dag strategiskt för att höja EU-politiken i den svenska debatten.

– Jag har erfarenhet från forskning, politiken och näringslivet. Det är dessa tre områden som måste mötas. Tillsammans med företag som vill gå i täten för klimatomställningen använder jag mina erfarenheter från politiken och forskningen och driver samarbeten som tar oss närmare 1,5-gradersmålet, framhåller hon.

Vilken är den största utmaningen?

– Den största utmaningen just nu är att hålla världen under 1,5-graders temperaturökning. De åtaganden som gjorts under Cop 26 visar på under 2 graders temperaturökning, men det svåra är inte att sätta mål. Det svåra är att leverera på dem. För att klara det behöver politiken bli modigare och företagen behöver bli bättre på att se sig själva som samhällsaktörer. Alla behöver tänka ”vad är vårt bidrag till 1,5-gradersmålet”.

Kan man bli senior för snabbt?

– Nja, att bli senior handlar mer om erfarenhet snarare än ålder, men både vänner och kolleger brukar tycka att jag rätt lillgammal så det passar rätt bra in.

Fredrik Moberg

Fredrik Moberg, 30, 

Sustainability Manager på Saab AB

Fredrik Moberg arbetar med strategi, kommunikation och samordning av Saab-koncernens hållbarhetsarbete. Genom sitt arbete har han varit en drivkraft till att Saab tagit steg inom hållbarhetsarbetet, vilket bland annat inkluderar topp 10-placeringar i DI/AH:s årliga ranking Hållbara Bolag två år i rad. Han har tidigare arbetat med policyfrågor och myndighetssamverkan på bolaget. I botten har han en utbildning inom Freds- och Konfliktvetenskap från Lunds Universitet och en anställning inom Försvarsmakten som reservofficer.

Vad ser du som den största utmaningen för Saab och branschen?

– En konkret utmaning för oss är att visa hur Saab, tillsammans med Försvarsmakten och våra andra kunder, bidrar till hållbar utveckling. Det har uppstått ett förenklat narrativ att försvarsmateriel per definition är ohållbart, samtidigt som vi vet att fred och frihet är en förutsättning för hållbar utveckling.

– Tillsammans med andra aktörer i vår sektor så behöver vi visa på hur vi genom klimatåtaganden, ansvarsfulla arbetssätt och processer hanterar hållbarhetsrisker och att vi har en viktig roll att fylla även i framtiden. Att Saab dessutom hamnar högt upp i AH:s hållbara bolagranking är ett viktigt kvitto på att vi hanterar hållbarhetsrisker bättre än många andra svenska bolag.

Hanniya Mir

Hanniya Mir, 27,

Senior sustainability associate, Heimstaden

Hanniya Mir flyttade till Sverige från Indien för att läsa ett masterprogram i environmental studies and sustainability science vid Lunds universitet. Efter avslutad utbildning blev hon sustainability associate på koncernnivå i Heimstaden och arbetar med samtliga länder där företaget är verksamt. Redan efter fem månader blev hon senior sustainability associate. I sin roll driver hon utvecklingsfrågor kopplat till bland annat hållbara leverantörskedjor, mänskliga rättigheter, kunddialoger kring hållbarhet och kommunikation.

Henrik Blomqvist

Henrik Blomqvist, 29, 

Policyansvarig och biträdande generalsekreterare på ICC i Sverige

Henrik Blomqvist driver ICC:s påverkansarbete och ansvarar för deras policykommittéer, däribland Hållabarhetskommittén. I sin roll företräder han svenska företagsintressen, men arbetar också för att ge svenska företag möjlighet att visa upp sitt hållbarhetsarbete i internationella arenor som FN och WTO. Prioriterade frågor är bland annat att visa på och främja handelns bidrag till hållbar utveckling, underlätta omställningen till en cirkulär ekonomi samt skapa tydliga riktlinjer kring hur miljö- och klimatargument kan och bör användas i marknadsföring för att undvika greenwashing.

– Eftersom ICC är näringslivets officiella fokalpunkt till FN:s klimatkonvention UNFCCC har vi dessutom en unik position som näringslivets röst vid FN:s klimatkonferenser. En viktig del av mitt arbete är därför att tillsammans med vårt globala nätverk fastställa och driva det globala näringslivets prioriteringar i klimatförhandlingarna, framhåller han.

Vad är du mest stolt över?

– Att som policyansvarig ha stärkt ICC Sveriges påverkansroll. Det har i sin tur stärkt möjligheten för oss att driva de frågor som våra svenska företag prioriterar på internationell nivå.

Johan Svantesson

Johan Svantesson, 29,

Förvaltare på Norron Asset Management

Johan Svantesson förvaltar den nordiska hållbarhetsfonden Norron Sustainability Equity tillsammans med Joachim Sverre. Fonden har avkastat 60,4 procent sedan starten i oktober 2020 till och med 30 oktober i år. Johan Svantesson har varit drivande i att fonden, som kan investera i alla typer av hållbara bolag, är klassificerad som artikel 9, det vill säga den högsta nivån av hållbara fonder enligt EU:s så kallade disclosureförordning,

– Jag tror att hållbara investeringar är en viktig del i omställningen till en hållbar värld. Som förvaltare har jag möjlighet att ställa krav på de bolag vi investerar i att göra förändringar och prioritera hållbarhetsfrågor. Ju fler som ställer krav på bolagen genom investeringar, desto större påverkan har de på bolagen. Det är inte bara vi som professionella förvaltare som har möjlighet att påverka, utan även privatpersoner genom att välja hållbara placeringar av sina pensionspengar och kapital, understryker han.

– Jag vill visa att det i relativt ung ålder går att jobba som förvaltare med hållbara investeringar. Det kan till och med vara en fördel att vara ung och komma med nya perspektiv eftersom kunskapen om vad som är hållbart hela tiden utvecklas.

Jonathan Angel

Jonathan Angel, 30, 

Grundare The Decade Podcast

Jonathan Angel är grundare av och värd för The Decade Podcast, där han och hans medarbetare Melker Larsson nyfiket utforskar frågan ”Hur kan vi leva ett hållbart liv på jorden tillsammans?” genom samtal med inflytelsrika personer.

Vid sidan av sin podd går Jonathan Angel sista året på kandidatprogrammet Sustainable enterprise development. Han har ett förflutet som elitidrottsman, men lämnade den karriären när han var 22 år och kom till insikt om att det fanns mer i livet än bara idrott.

Jonathan Milläng

Jonathan Milläng, 29, 

Head of sustainable finance på Ethos International

Jonathan Milläng är chef för hållbara finanser på Ethos International. Förutom att vara ansvarig för deras tjänsteerbjudande och team inom hållbara finanser som hanterar ESG-riskanalyser, M&A due diligence, taxonomiutvärderingar och mycket annat så ägnar han en stor del av sin tid åt att hjälpa finansiella aktörer att möta de nya kraven inom ramen för EU Action Plan on Sustainable Finance.

Det går inte att bemöta klimat- och hållbarhetsriskerna med fortsatt kvartalskapitalism på börsen utan vi måste börja tänka och agera mer långsiktigt, understryker han.

– I praktiken handlar det om att göra de ekonomiska tidshorisonterna längre än de traditionella kvartalsrapporteringscyklerna och implementera riskhantering och investeringsstrategier som i stället ligger i linje med de reella hållbarhetsrisker och möjligheter som kommer och redan är här, säger han.

Men hur kan vi få bort kvartalstänket från börsen?

– Investerarna måste börja tänka mer långsiktigt. Private equity, investmentbolag och venturecapitalbolag måste sluta kräva hög tillväxt på kort tid. Vi måste alla börja tänka mer tvärvetenskapligt. Politikerna kan till exempel behöva jobba mer långsiktigt med regleringar.

Karin Bylund

Karin Bylund, 27, 

Projektledare på Göteborgs centrum för hållbar utveckling

Som projektledare vid Göteborgs centrum för hållbar utveckling vid Chalmers och Göteborgs universitet har Karin Bylund bland annat med relativt små medel omvandlat en miljöfokuserad dag på ett av lärosätena till en hållbarhetsvecka, Act Sustainable.

– Jag har drivit hårt att de borde arrangera veckan tillsammans i stället för att ordna enskilda, konkurrerande hållbarhetsdagar med ett hundratal deltagare. Den speglar bättre komplexiteten i hållbar utveckling och dess många perspektiv och når i stället tusentals deltagare. ”Tillsammanskraft” är ett ledord jag arbetar utifrån.

Leo Calandrella Rudberg

Leo Calandrella Rudberg, 26, 

Ordförande på Fältbiologerna

Leo Calandrella Rudberg har i år bland annat varit med att arrangera en debatt om miljöpolitiken i kyrkovalet, en kampanj för att stoppa artdöden, en utfrågning av MP:s språkrörskandidater och en bojkott av Black Friday. Var tidigare vice ordförande.

Vad är du mest nöjd över att ha åstadkommit?

– Jag är mest nöjd med mina insatser som bidragit till att miljörörelsen i dag är mer solidarisk och rättviseorienterad än någonsin, genom att tydligare stå i solidaritet med den samiska kampen för sina marker och med andra utsatta grupper. Under mina år i Fältbiologerna har jag bidragit till att vi själva utvecklat vår solidaritet med urfolk, klimatflyktingar, arbetare och landsbygdsbor, bland annat genom vårt nya program för miljörättvisa som vi antog på vårt riksårsmöte i år, som skrevs av bland annat mig och fick en del uppmärksamhet i flera medier. Därmed har vi även gått före och drivit på andra delar av miljörörelsen som till exempel vårt vuxenförbund Naturskyddsföreningen, som i dag pratar mer om samers rättigheter och rättvis omställning.

– I faktiska politiska förändringar är jag mest stolt över att ha varit med och räddat Ojnareskogen och Råstasjön från exploatering, som nu ska bli nationalpark respektive naturreservat.

Lina Larsson

Lina Larsson, 31, 

Head of ESG och senior projektledare på Alight

Lina Larsson arbetar med att möjliggöra mer solenergi i Sverige och runt om i Europa via sina två roller på Alight.

I sin roll som head of ESG sätter hon bland annat struk- turer för hur bolaget kan stärka den biologiska mångfalden i solcellsparkerna. Som teknisk projektledare ansvarar hon för att Alights anläggningar förverkligas, hon driver projektet från upphandling och under byggnation fram till dess att de producerar solel.

Vilken är din drivkraft?

– Min drivkraft har sedan tidig varit att bidra till ett mer hållbart samhälle och jag känner verkligen att jag, varje dag, bidrar till just det. Jag är en del i att skapa ett mer förnybart energisystem på hållbara grunder.

Lukas Lundberg

Lukas Lundberg, 30, 

Kommunikationsansvarig på Sustainergies

Som kommunikationsansvarig på Sustainergies skapar, driver och lägger Lukas Lundberg strategier för i stort sett allt organisationen publicerar och säger. Lukas Lundberg är också samtalsledare i Sustenergies nya nätverk för cirka 100 hållbarhetsintresserade unga ingenjörer som diskuterar hållbarhetsutmaningar och inspirerar till en karriär som leder till hållbar utveckling. På Sustainable Innovation var Lukas Lundberg också med och drev projekt för en hållbar bostadsmarknad och för en elektrifierad taxibransch.

Micaela Quesada Longgren

Foto: Pontus Orre

Micaela Quesada Longgren, 32, 

Sustainable project leader, Bonava

Micaela Quesada Longgren har höjt ambitionsnivån för klimatarbetet inom Bonava genom att leda projektet som satte koncernens ambitiösa klimatmål att halvera klimatpåverkan i linje med 1,5-gradersmålet och leva upp till det. I år vann Bonava priset som Sveriges mest hållbara bolag inom kategorin konsumtionsvaror i AH:s och DI:s rankning Hållbara Bolag. Tidigare har hon arbetat som CDP-ansvarig i Norden och inom diverse utvecklingsprojekt.

Nicole Modigh

Nicole Modigh, 32, 

Verksamhetskoordinator på Protect Our Winters Sweden

Nicole Modigh är Sveriges koordinator i den internationella gräsrots- och klimatrörelsen Protect Our Winters. Hon arbetar med att skapa opinion för klimatfrågan i hela friluftsbranschen, främst nationellt men även som en del i det internationella nätverket. Vid sidan om i styrelsen arbetar Nicole Modigh ideellt i två egengrundade projekt: Wild Heights, en ideell organisation med fokus på utvecklingsprojekt i Nepal, samt kulturkollektivet Studion Åre, som blev årets formbärare 2021 för sitt innovativa och kooperativa arbetssätt samt sitt fokus på cirkulär ekonomi i små lokala produktioner.

Olena Velychko

Olena Velychko, 31, 

Senior impact analyst private equity på Nordea Asset Management

I sin roll på Nordea har Olena Velychko fullt fokus på partnerskapet med Trill Impact, som är ett av de största dedikerade impact private investment-företagen i Europa. Tidigare har hon varit ansvarig för hållbarhetsanalys och påverkansarbete för Nordeas hållbara fonder, Starsfonder: Nordic Stars, Emerging Markets Bond Stars, European High Yield.

Olivia Andrén

Olivia Andrén, 28, 

Vice ordförande på Sveriges vindkraftkooperativ, Svef

Oliva Andrén är vice ordförande i Svef, som driver varumärket Evig El. Hon är den yngsta ledamoten i föreningens historia och den första kvinnan som är vice ordförande. Utöver sitt engagemang i Svef och Evig El studerar hon en hållbarhetsmaster vid Stockholms universitet. I grunden är hon statsvetare och har även hunnit jobba som pr-konsult.

Sara Grettve

Sara Grettve, 32, 

Projektledare Vattenkraftens miljöfond

Som projektledare på Vattenkraftens miljöfond stöttar Sara Grettve vattenkraftsägare i att anpassa sina verk till moderna miljövillkor. Tidigare har hon arbetat på Energimyndigheten med elsystemfrågor. Där drev hon även arbetet med att ta fram myndighetens informationsportal för solel. I år har hon lett pilotprojektet i älven Ljungan där länsstyrelserna och vattenkraftsbolagen arbetat fram den metodik som ska möjliggöra nödvändiga avvägningar mellan vattenkraftens miljöpåverkan och dess klimatnytta.

Sebastian God

Sebastian God, 33, 

Vd och delägare i Rekomo

Sebastian God har i över tio år arbetet för mer återbruk och smarta cirkulära flöden för möbler och inredning i företag, kommun och stat. Återbrukningsföretaget Rekomo där han är vd och delägare ser till att hundratusentals inredningsprodukter återbrukas varje år. Bolaget har drivit återbrukningsprojekt för bland annat Addidas, Volvo, LRF, Rambol, Beijer Bygg och Vasakronan. Sebastian God har också deltagit i mängder av forsknings- och utvecklingsprojekt inom ämnet och presenterat slutsatser och fördelar med återbruk och dess klimatbesparingar.

Sebastian Holmström

Sebastian Holmström, 27, 

Hållbarhetschef på Inrego

Sebastian Holmström arbetar till vardags med att ställa om hur vi köper, använder och slänger i väg elektronik till en mer cirkulär hantering där vi återanvänder det vi redan producerat om och om igen. Han är dessutom styrelseledamot i Cradlenet, utvald i Ellen MacArthur Foundations program för unga cirkulära ledare globalt och medlem i Delegationen för cirkulär ekonomis referensgrupp där han även är ordförande för en expertgrupp inom återbruk.

– Som civilekonomstudent funderade jag på att hoppa av mitt i utbildningen och studera något inom miljö. Vad jag kom fram till då var att vi behöver fler ekonomer som förstår sig på hållbarhet, och att kombinera affärsmodeller och hållbarhet är där jag gör skillnad i dag.

Simon Iaffa Nylén

Simon Iaffa Nylén, 29,

Sustainability manager på Brunswick Real Estate

Simon Iaffa Nylén är miljövetare och stadsplanerare som lever för samhällsförändring, fastigheter och hållbarhet. Han ansvarar sedan flera år för att leda, implementera och utveckla hållbarhetsarbetet i flera av Brunswick Real Estates investeringsmandat. Han är även ordförande i Young Sustainable Professionals, som har cirka 2 000 medlemmar från näringslivet, offentlig sektor och civilsamhället, och vars syfte är att stärka och stödja unga professionella i sitt förändringsarbete i respektive organisationer.

Simon Park

Simon Park, 27, 

Hållbarhetsanalytiker på Handelsbanken Fonder

Simon Park arbetar med integrering av hållbarhetsfrågor i Handelsbanken Fonders kapitalförvaltning. Mer specifikt utvecklar han modeller och ramverk för hur de ska använda hållbarhetsinformation för att fatta bättre beslut, både strategiskt som fondbolag och i den löpande förvaltningen av deras fonder. Ett exempel är Handelsbanken Fonders klimatarbete där han drivit utvecklingen av punktmätningar av koldioxidavtryck till scenarioanalyser och stresstester av verksamheten givet olika temperaturscenarion. Detta har lagt grunden till att Handelsbanken Fonder nu formulerat nya klimatmål som bland annat innebär att de ska ha netto noll växthusgasutsläpp senast 2040.

– Mitt mervärde finns i översättning av information. Den omställning vi står inför kräver kunskap och förståelse för en rad forskningsdiscipliner som tidigare inte varit fokus för kapitalförvaltare.

Stephanie Leisnert

Stephanie Leisnert, 32, 

Senior associate, advokat, Mannheimer Swartling

Stephanie Leisnert rådger klienter i hållbarhetsfrågor relaterade till affärsjuridik. Hjälper primärt svenska företag och organisationer med att driva sina verksamheter på ett hållbart sätt, den senaste tiden med fokus på taxonomin och disclosureförordningen. Hon ger också klienter råd när något gått fel i relation till hållbarhet, i form av interna utredningar och bedömningar av incidenter och oegentligheter utifrån gällande regelverk, ett välkänt exempel är rådgivning till Nordea avseende Panama Papers. Stephanie Leisnert sitter även i styrelsen för Transparency International Sverige.

Steven Curtis

Steven Curtis, 31, 

Post-doc IIIE vid Lunds universitet

Steven Curtis driver podden Advancing Sustainable Solutions och beskrivs som en driven och påläst pedagog som tar upp spännande ämnen och ger dem en initierad och nyanserad framställning.

För Steven Curtis innebär hållbarhet att hitta nya vägar att leva, arbeta och bidra till samhället. Det har gjort att han känt det tvunget att ta roller, som han annars inte skulle varit komfortabel i, till exempel inom aktivism, politiskt engagemang, ledarskapsroller och att ge sin röst till en hållbarhetspodd.

Tove Levonen

Tove Levonen, 29, 

Projektledare på Hållbara städer vid Global Utmaning

Tove Levonen driver bland annat projekten Her City och Women Leaders. Stadsutvecklingsprojektet Her City, som genomförs tillsammans med UN-Habitat, guidar urbana aktörer i hur man planerar städer tillsammans med tjejer och ska lyftas som ett gott exempel från Sverige på World Expo i Dubai. Women Leaders handlar om att synliggöra strukturella hinder för kvinnors självständighet och hitta vägar för att öka kvinnors egenmakt med ett särskilt fokus på entreprenörer som en katalysator för omställningen till ett hållbart samhälle.

Ulrika Freij

Foto: Fotograf Bengt Alm

Ulrika Freij, 33, 

Chef verksamhetsutveckling på Svenska FN-Förbundet

Ulrika Freij leder en liten ny avdelning och ingår i FN-förbundets ledningsgrupp. I uppdraget ingår att stärka förbundets långsiktiga hållbara utveckling. Tidigare byggde hon upp den globala verksamheten Glokala Sverige där FN-förbundet tillsammans med SKR och ICLD arbetar för att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 i kommuner och regioner. Den verksamheten ledde hon från förstudie och pilotverksamhet till en etablerad verksamhet där nästan alla regioner och över hälften av landets kommuner ansökt och antagits som delägare.

Så gjordes listan

● Listan har skapats med hjälp av de namn som nominerats av Aktuell Hållbarhets läsare. Från nomineringarna har Aktuell Hållbarhets redaktion valt ut de namn som fått flest röster och som redaktionen anser ha den största möjligheten att driva på utvecklingen i hållbar riktning.

Läs också: Hela listan 2020

 

Barbara Taltavull

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.