Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Växthusgaser

Växthusgaser kallas de gaser som hindrar värmestrålning att lämna atmosfären och därmed bidrar till jordens uppvärmning. De vanligaste växthusgaserna i atmosfären är vattenånga, koldioxid, dikväveoxid, metan och ozon. Växthusgaser delas upp i naturliga växthusgaser och konstgjorda växthusgaser. Vattenånga anses utgöra den största andelen växthusgaser i atmosfären. Eftersom halten vattenånga i luften är temperaturberoende kan halten vattenånga öka av att andra växthusgaser ökar i atmosfären. En annan viktig växthusgas är koldioxid. I klimatdiskussioner används ibland begreppet koldioxidekvivalenter för att beskriva andra växthusgasers effekt på klimatet.


Västra Götaland når bara tre av sina miljömål till 2030

Miljöpolitik

­

Enligt en ny uppföljning ser läget mörkt ut för regionen att nå sina miljömål, trots att det är nio år kvar. Mer styrmedel och åtgärder behövs, menar länsstyrelsen.

2 december, 10:28