Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Växthusgaser

Växthusgaser kallas de gaser som hindrar värmestrålning att lämna atmosfären och därmed bidrar till jordens uppvärmning. De vanligaste växthusgaserna i atmosfären är vattenånga, koldioxid, dikväveoxid, metan och ozon. Växthusgaser delas upp i naturliga växthusgaser och konstgjorda växthusgaser. Vattenånga anses utgöra den största andelen växthusgaser i atmosfären. Eftersom halten vattenånga i luften är temperaturberoende kan halten vattenånga öka av att andra växthusgaser ökar i atmosfären. En annan viktig växthusgas är koldioxid. I klimatdiskussioner används ibland begreppet koldioxidekvivalenter för att beskriva andra växthusgasers effekt på klimatet.


EU och USA tar initiativ för att minska metanutsläppen

Klimat

­

I lördags presenterades ”Global methane pledge”. Länder som ansluter sig ska minska sina metanutsläpp med trettio procent till 2030. Den globala uppvärmningen kan minska med...

20 september, 09:45

Se fler branschtitlar från Bonnier News