Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Social hållbarhet

Social hållbarhet är ett av hållbarhetsbegreppets tre ben. De övriga två är miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Det finns ingen allmänt vedertagen definition av exakt vad som ingår i social hållbarhet. Men inom ramen för begreppet brukar frågor som mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, tillgänglighet, hälsa, jämställdhet, religions- och yttrandefrihet och antikorruption rymmas. Begreppet har sitt ursprung i Brundtlandkommissionens rapport "Vår Gemensamma Framtid". Här definieras hållbar utveckling som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".


Hayaat Ibrahim: Ta in mänskliga rättigheter i antikorruptionsarbetet

Igår 13:15

EU:s nya batteripass riskerar att floppa om utvinningen av mineraler i Europa inte blir verklighet

11 oktober, 06:00