Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Agenda 2030

Agenda 2030 omfattar FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling (sustainable development goals) och 169 delmål. Hållbarhetsmålen antogs i september 2015 på ett FN-toppmöte i New York och ska vägleda världens utvecklingsarbete fram till år 2030. De ersätter FN:s millenniemål, som världens ledare enades om år 2000, och som har gällt i 15 år. De nya målen för hållbar utveckling handlar bland annat om att avskaffa fattigdom och hunger, att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster och att uppnå jämställdhet. För att driva på arbetet i Sverige har regeringen tillsatt en delegation för Agenda 2030. Senast den 1 mars 2017 ska delegationen presentera ett förslag på handlingsplan för Sveriges genomförande av agendan.


Livsmedelstoppmötet: FN-team ska öka hållbarheten

Livsmedel

­

Under toppmötet och det förberedande arbetet har flera olika åtgärdsområden identifierats. För att följa upp toppmötet ska FN avsätta resurser i form av speciella FN-team...

24 september, 10:04

Så kan Agenda 2030 och de globala målen styra Almedalsveckan

30 juni, 12:40

Se fler branschtitlar från Bonnier News