Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Soltech

Morgondagens lantbrukare brukar både jord och sol

I ungefär 6 000 år har vi brukat jorden i Sverige och varit en viktig del av svensk försörjning. Jordbruket har genomgått både revolutioner och gjort oss ståndskraftiga mot kriser. Nu har det fått sällskap av ett nytt sorts brukande. Fredrik A. Svensson på Soltech Energy Solutions berättar på vilket sätt solbruket hjälper oss i kampen mot vår tids stora kris, klimatförändringen.

Publicerad: 22 november 2021, 10:21


Samhället elektrifieras och vi går mot ett kraftigt växande elbehov. Det är nödvändigt att ställa om till en förnyelsebar elproduktion för att vi ska ha någon som helst chans att bromsa klimatförändringarna. Idag ligger Sverige efter andra länder med samma solinstrålning och vi behöver all förnyelse­bar el vi kan få. För att göra det behöver vi starta en ny näring - att bruka solen.

Vi behöver därför hitta smarta sätt att bruka solen och se till att solens strålar inte går förlorade. Ett sätt att göra det är att bli en solbrukare, i smått och stort och gärna i kombination med traditionellt jord- och skogsbruk.

Att bruka solen genom markplacerade solparker blir allt viktigare för att möta elbristen lokalt och bidra till den gröna omställningen. Dessutom kan solenergiproduktion och jordbruk samexistera.

– Vårt mål är att uppföra solparker på exempelvis betesmark, skogsmark eller mindre attraktiv åkermark, utmed vägar, deponier samt att den ska producera så mycket grön el som möjligt med begränsad inverkan på omgivning, natur och djurliv, säger Fredrik A. Svensson, Soltech Energy Solutions.

För att framtidens landsbygd både ska utgöras av ett fungerande jordbruk och solbruk så behöver vi förstå att kombinationen av de båda skapar dubbel nytta. Solparker kan designas så att marken runt om och mellan solpanelerna kan användas till jordbruk samt utgöra habitat för olika djur och till och med viss boskap.

Soltechs mål är att primärt använda mark som är mindre attraktiv för jordbruk, men ändå ta den största möjliga hänsyn till biologisk mångfald och kringliggande natur. Och vi behöver mer grön el, inte minst i södra Sverige där effekt­problematik har skymt solen på senare år. Sverige behöver fler som inte bara nyttjar marken för att mätta magar, utan även för att skörda grön elektricitet till det lokala samhället.

– I mellersta och södra Sverige finns gott om mark som skulle vara ypperlig för vi behöver fler solbrukare. Vi är övertygade om att morgondagens moderna lantbrukare både brukar jorden och solen och inser värdet i att kombinera de båda, avslutar Fredrik.

soltechenergy.com

Texten är en annons från Soltech